Fangel Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1581432 2019-09-17 08:52:00 Fangelvej 47, Køkken
Fangelvej 47
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre AGROLAB Labor GmbH 1979541_679709


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001

Perfluorbutansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001

Perfluorbutansyre <0,001 µg/l 0,001

Perfluordecansyre <0,001 µg/l 0,001

Perfluorheptansyre <0,001 µg/l 0,001

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001

Perfluorhexansyre <0,001 µg/l 0,001

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,001

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,001

Perfluorpentansyre <0,001 µg/l 0,001


Kontakt

Hvis der er fejl eller tekniske spørgsmål bedes du sende direkte til vandværkets entreprenør:

 

Fa. Hansen og Pedersen A/S
v/Arne Nielsen
Hågerupvej 7
600 Fåborg

 

Tlf. 62 65 16 82
Mobil 40 16 62 26

 

Mail: info@hp-danmark.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 15.2º dH


Senest målt den: 17-06-2020


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies