Fangel Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1643671 2020-06-17 02:00:00 Rentvandsafgang
Stensgårdsvej 6
Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Agrolab - AAUK 1996392_839515


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Alkalinitet,total TA 3,650 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,050 0,005 DIN 38407-42

Calcium 98,900 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 2,000 DS 236

Carbon,org,NVOC 2,000 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Jern 0,022 mg/l 0,100 3,000 DS/ISO 17294-2

Magnesium 6,050 mg/l 50,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,020 2,000 DS/ISO 17294-2

Natrium 11,200 mg/l 175,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 1,480 mg/l 50,000 0,167 DIN 38407-42

Nitrit 0,004 mg/l 0,010 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 10,190 mg/l 0,070 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre

Cl.perfringens 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO 14189:2013

Coliforme bakt.37Gr. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

E.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000

Kimtal 22Gr. PCA 18,000 antal/ml 50,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

Vinylchlorid 0,110 µg/l 0,300 0,020


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 15,200 grader dH 0,250 Beregnet

Konduktivitet 51,900 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888

pH 7,930 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 11,800 grader C 0,000 Termometer


Uorganiske sporstoffer

Arsen 3,210 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 1,900 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2


Kontakt

Hvis der er fejl eller tekniske spørgsmål bedes du sende direkte til vandværkets entreprenør:

 

Fa. Hansen og Pedersen A/S
v/Arne Nielsen
Hågerupvej 7
600 Fåborg

 

Tlf. 62 65 16 82
Mobil 40 16 62 26

 

Mail: info@hp-danmark.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 15.2º dH


Senest målt den: 17-06-2020


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies