Fangel Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1719314 2020-09-16 09:50:00 Bryggers, Byfolden 6
Byfolden 6
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Agrolab - AAUK 1996391_105320


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,006 mg/l 0,050 0,005 DIN 38407-42

Carbon,org,NVOC 1,800 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Chlorid 23,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

Farvetal-Pt 4,000 Pt mg/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,180 mg/l 1,500 0,017 DS/EN ISO 10304-1

Jern 0,008 mg/l 0,200 3,000 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,050 2,000 DS/ISO 17294-2

Natrium 12,600 mg/l 175,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 0,688 mg/l 50,000 0,167 DIN 38407-42

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Sulfat 76,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

Turbiditet 0,060 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

E.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000

Kimtal 22Gr. PCA 1,000 antal/ml 200,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1-dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,2-dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

Benz[a]pyren <0,002 µg/l 0,010 0,002

Benz(b)fluoranthen <0,002 µg/l 0,100 0,002

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Benz(ghi)perylen <0,002 µg/l 0,100 0,002

Benz(k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,100 0,002

Chloroform <0,020 µg/l 1,000 0,020

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

Fluoranthen <0,002 µg/l 0,100 0,002

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,002 µg/l 0,100 0,002

PAH (sum af 4 PAH) <0,002 µg/l 0,100 0,002 Beregnet

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Trans-1,2-dichloreth <0,020 µg/l 1,000 0,020

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Vinylchlorid 0,100 µg/l 0,500 0,020


Tilstandsparametre

Konduktivitet 55,200 mS/m 30,000 250,000 10,000 DS/EN 27888

pH 7,920 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 19,200 grader C 0,000 Termometer


Uorganiske sporstoffer

Aluminium <3,000 µg/l 200,000 3,000 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 5,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 2,950 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,100 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 18,400 µg/l 1.000,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Cadmium 0,030 µg/l 3,000 0,020 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,300 µg/l 50,000 0,300 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 0,600 DS/EN ISO 14403

Kobber 11,000 µg/l 2.000,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Kobolt (Co) <2,000 µg/l 5,000 2,000 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,003 µg/l 1,000 0,003

Nikkel 2,100 µg/l 20,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Selen <0,200 µg/l 10,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Zink 14,000 µg/l 3.000,000 0,003 DS/ISO 17294-2


Kontakt

Hvis der er fejl eller tekniske spørgsmål bedes du sende direkte til vandværkets entreprenør:

 

Fa. Hansen og Pedersen A/S
v/Arne Nielsen
Hågerupvej 7
600 Fåborg

 

Tlf. 62 65 16 82
Mobil 40 16 62 26

 

Mail: info@hp-danmark.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 02-06-2021


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies