Fangel Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1782178 2020-12-02 09:50:00 Østermarksvej 49, Kælder
Østermarksvej 49
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Agrolab - AAUK 1996390_165814


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Farvetal-Pt 4,400 Pt mg/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,013 mg/l 0,200 3,000 DS/ISO 17294-2

Turbiditet 0,090 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

E.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Kimtal 22Gr. PCA 61,000 antal/ml 200,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,500 0,020


Tilstandsparametre

Konduktivitet 54,000 mS/m 30,000 250,000 10,000 DS/EN 27888

pH 7,810 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 16,000 grader C 0,000 Termometer


Kontakt

Hvis der er fejl eller tekniske spørgsmål bedes du sende direkte til vandværkets entreprenør:

 

Fa. Hansen og Pedersen A/S
v/Arne Nielsen
Hågerupvej 7
600 Fåborg

 

Tlf. 62 65 16 82
Mobil 40 16 62 26

 

Mail: info@hp-danmark.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 02-06-2021


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies