Fangel Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1912869 2021-06-02 10:20:00 Rentvandsafgang
Stensgårdsvej 6
Drikkevandskontrol, vandværk Driftskontrol Agrolab - AAUK 2112176_301589


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Alkalinitet,total TA 3,680 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium 0,008 mg/l 0,005 DIN 38407-42

Calcium 97,900 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Carbon, organisk, NVOC 2,100 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Jern 0,009 mg/l 3,000 DS/ISO 17294-2

Magnesium 5,570 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 2,000 DS/ISO 17294-2

Natrium 12,500 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 0,717 mg/l 0,167 DIN 38407-42

Nitrit 0,001 mg/l 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 10,490 mg/l 0,070 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre:

Clostridium perfringens 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO 14189:2013

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000

Kimtal ved 22 grader, PCA 0,000 antal/ml 0,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening:

Vinylchlorid 0,095 µg/l 0,020


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 15,000 grader dH 0,250 Beregnet

Konduktivitet 55,300 mS/m 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 10,500 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,970 pH 2,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Arsen 3,010 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 2,100 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2


Kontakt

Hvis der er fejl eller tekniske spørgsmål bedes du sende direkte til vandværkets entreprenør:

 

Fa. Hansen og Pedersen A/S
v/Arne Nielsen
Hågerupvej 7
600 Fåborg

 

Tlf. 62 65 16 82
Mobil 40 16 62 26

 

Mail: info@hp-danmark.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 15.2º dH


Senest målt den: 01-06-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies