Fangel Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1980778 2021-09-14 08:50:00 Fangelvej 74, køkken
Fangelvej 74
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Ikke oplyst Agrolab - AAUK 2112175_382045


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Nitrit 0,001 mg/l 0,010 0,001 DIN 38407-42


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. 2,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000

Kimtal ved 22 grader, PCA 1,000 antal/ml 50,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening:

Vinylchlorid 0,083 µg/l 0,300 0,020


Tilstandsparametre:

Temperatur 16,100 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12


Uorganiske sporstoffer:

Aluminium <3,000 µg/l 3,000 DS/ISO 17294-2

Arsen 2,010 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,780 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,300 µg/l 0,300 DS/ISO 17294-2

Kobber 3,000 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Nikkel 2,000 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Zink 120,000 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2


Kontakt

Hvis der er fejl eller tekniske spørgsmål bedes du sende direkte til vandværkets entreprenør:

 

Fa. Hansen og Pedersen A/S
v/Arne Nielsen
Hågerupvej 7
600 Fåborg

 

Tlf. 62 65 16 82
Mobil 40 16 62 26

 

Mail: info@hp-danmark.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 16.9º dH


Senest målt den: 12-06-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies