Fangel Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1981186 2021-10-13 12:42:00 Rentvandsafgang
Stensgårdsvej 6
Drikkevandskontrol, vandværk Driftskontrol Agrolab - AAUK 2140561_406361


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. 3,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Kimtal ved 22 grader, PCA 15,000 antal/ml 0,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Temperatur 12,100 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12


Kontakt

Hvis der er fejl eller tekniske spørgsmål bedes du sende direkte til vandværkets entreprenør:

 

Fa. Hansen og Pedersen A/S
v/Arne Nielsen
Hågerupvej 7
600 Fåborg

 

Tlf. 62 65 16 82
Mobil 40 16 62 26

 

Mail: info@hp-danmark.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 16.9º dH


Senest målt den: 12-06-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies