Fangel Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1981674 2022-03-02 09:40:00 Skovhavevej 120, Frokoststue
Skovhavevej 120
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Agrolab - AAUK 2172360_518357


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 4,300 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,009 mg/l 0,200 3,000 DS/ISO 17294-2

Turbiditet 0,080 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Kimtal ved 22 grader, PCA 4,000 antal/ml 200,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening:

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:

2,6-Dichlorbenzamid 0,080 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09

Desphenyl chloridazon 0,050 µg/l 0,100 0,010 DIN 38407-36:2014-09


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 54,100 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 16,100 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,690 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523


Kontakt

Hvis der er fejl eller tekniske spørgsmål bedes du sende direkte til vandværkets entreprenør:

 

Fa. Hansen og Pedersen A/S
v/Arne Nielsen
Hågerupvej 7
600 Fåborg

 

Tlf. 62 65 16 82
Mobil 40 16 62 26

 

Mail: info@hp-danmark.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 16.9º dH


Senest målt den: 12-06-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies