Fangel Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2049666 2022-09-08 09:50:00 Fangelvej 74
Fangelvej 74
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Ikke oplyst Agrolab - AAUK 2213653_676102


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Nitrit 0,001 mg/l 0,010 0,001 DIN 38407-42


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia.coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO 7899-2:2000

Kimtal ved 22 grader, PCA 0,000 antal/ml 50,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening:

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 EN ISO 10301:1997


Tilstandsparametre:

Temperatur 18,300 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12


Uorganiske sporstoffer:

Aluminium <3,000 µg/l 3,000 DS/ISO 17294-2

Arsen 1,820 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,710 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,020 µg/l 0,020 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,300 µg/l 0,300 DS/ISO 17294-2

Kobber 5,000 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Nikkel 2,000 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Zink 151,000 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2


Kontakt

Hvis der er fejl eller tekniske spørgsmål bedes du sende direkte til vandværkets entreprenør:

 

Fa. Hansen og Pedersen A/S
v/Arne Nielsen
Hågerupvej 7
600 Fåborg

 

Tlf. 62 65 16 82
Mobil 40 16 62 26

 

Mail: info@hp-danmark.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 15.2º dH


Senest målt den: 01-06-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies