Aqualog Demo Hjemmeside

Del vandværkets nyheder direkte fra hjemmeside til Facebook, med blot et klik.

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2039520 2022-08-26 07:10:00 Afgang værk
Afgang værk
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Gruppe A parametre ALS Denmark A/S 189943/22


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 9308-1:2014

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 9308-1:2014

Kimtal ved 22 grader, PCA 86,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222, 1:2002

Kimtal ved 37 grader, PCA 1,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222, 1:2002


Tilstandsparametre:

Temperatur 11,400 grader C 0,000 Ikke oplyst


Drift OK


 

Kontakt:


Aqualog

Søndergade 2

5560 Aarup

 

Tlf: 40109496

Email: info@aqualog.dk

 

Kontaktformular


 

Flyttemeddelelse


 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 11-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt